Biorytm

Twoja wyszukiwarka

Policz swój biorytm. Podaj datę urodzenia i dzień, od którego chcesz poznać biorytm.

Stwórz biorytm

Imię:
Data urodzenia
Data biorytmu


Wyślij ten biorytm

Imię:
E-Mail:
Biorytm. Dlaczego, czasami jesteśmy energiczni, a innego dnia czujemy się bardzo źle? Poznaj swój naturalny biorytm fizyczny, emocjonalny i intelektualny.

Czym jest biorytm?

Najprościej rzecz ujmując jest wewnętrznym mechanizmem, który organizuje naszą aktywność fizyczną, emocjonalną i intelektualną. Każdy z nas doświadcza tego w swoim życiu. To właśnie biorytm sprawia, że jednego dnia mamy tyle energii, że możemy góry przynosić, a za kilka dni nie chce się nam nawet wstać z łóżka.


Skąd się biorą biorytmy?

Wszystkie procesy w przyrodzie przebiegają cyklicznie – nastanie dnia i nocy, pory roku, przypływy i odpływy mórz i oceanów, czy w końcu fazy księżyca. Zatem nie powinno nikogo zdziwić, że my również podlegamy pewnym cyklom. Ze względu na długość rozróżniamy cykle krótkie, dobowe np. cykl snu i aktywności oraz dłuższe np. cykl menstruacyjny u kobiet. Biorytmy nalezą do drugiego rodzaju cykli.


Biorytmy a medycyna.

W ujęciu tradycyjnej medycyny chińskiej, fakt, że organizm człowieka podlega cyklicznym natężeniom i spadkom aktywności jest czymś oczywistym. Na tym opierają się niemal wszystkie techniki leczenia. Jednak idea ta zadomowiła się również i u nas, a to za pośrednictwem Wilhelma Fliessa, berlińskiego lekarza zaprzyjaźnionego z Freudem. To właśnie on wprowadził pojęcia, które dziś rozumiemy pod hasłem biorytmów, czyli rytmy określające indywidualne cykle aktywności fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej.


Użyteczność biorytmów

Biorytm każdego człowieka rozpoczyna się w dniu jego narodzin, dlatego u każdego z nas ma on swój własny, indywidualny przebieg. Z drugiej jednak strony wiemy, że najbardziej charakterystyczną cechą biorytmu jest ich cykliczność, co można wykorzystać planując działania, jakie mamy wykonać w najbliższej przyszłości. Gdy mamy przed sobą trudne i wymagające dużego wysiłku zadanie np. nauka do egzaminu, lepiej jest je wykonać podczas fazy dodatniej. Jeśli chcemy odpocząć i zaszyć się z dobrą książką w domu, doskonałym momentem jest faza ujemna lub dni krytyczne.


Rodzaje biorytmów:


  • Biorytm fizyczny – Jest bezpośrednio związany z naszym ciałem: szkieletem, mięśniami, narządami i płynami ustrojowymi. To on decyduje o naszej sile, wytrzymałości i poziomie energii danego dnia.

  • Biorytm emocjonalny – Jego domeną są zmysły i uczucia. Jest on odpowiedzialny nie tylko za jakość i natężenie przezywanych emocji, ale również wrażliwość, kreatywność, a co za tym idzie sposób postrzegania świata.

  • Biorytm intelektualny – Ściśle związany z mózgiem – jego sprawnością i funkcjonowaniem. W związku z tym odpowiada za jakość i szybkość wszystkich procesów: myślenia, kojarzenia, pamięci, koncentracji, a nawet umiejętności wnioskowania czy podejmowania decyzji.


Jak interpretować biorytmy?

Analiza biodiagramów jest bardzo prosta, wyróżniamy trzy fazy:

  • Faza dodatnia (wyżowa) jest to okres, w którym wzmaga się nasza aktywność i zdolności związane z danym biorytmem, aż do osiągnięcia pewnego maksimum.

  • Faza ujemna (niżowa) nasza aktywność i zdolności maleją. Choć uważa się ją za fazę negatywną, to jest to po prostu faza regeneracyjna.

  • Dni krytyczne / zerowe – dni, w których cykl przechodzi z jednej fazy w drugą. To one właśnie są najbardziej niekorzystne – podczas tych dni należy zachować szczególną ostrożność.